מדריך זה תורגם לשימוש פרטי ואינו מדריך רשמי של פיליפס- השימוש באחריות המשתמש

This manual was translated for personal use and is not an official Phillips guide - use at your own risk

Back to my home page
בחזרה לזף הבית שלי


הוראות הפעלה בעברית למכונת גילוח פיליפס מדגם HQ9160
Hebrew manual for Phillips HQ9160 shaving machine
Hebrew manual for Phillips HQ9160 shaving machine