1006
מכתב אל הועד הפועל של תנועת נס עמים
jAlbum 11