עזרים להר בטחצומח לפי מסלע

Flora by rock type

צומח ליד סלעים

Flora near rocks

מטפסים על סלעים

Rock creepers

דף תצפית ריק

View blanc

דף תצפית פתור

View solved

קבצי התמונה מוקטנים לצפיה אך ישמרו לדיסק בגודלם המקורי