תאור הקבוצה והמדיניות

אנחנו אחרי 17 שנות פעילות. כ- 180 מפגשים

ההתחלה - מפגש אקראי ביולי 2003, בשמורת ער אציל, שהחל מרצון משותף של כמה מדריכים ליחד אחר, מפרה, באזור שהוא שלנו. ראינו את הפוטנציאל, למדנו את היתרונות והגדלנו את מעגל השותפים. היה רעב לעניין, למפגש להפריה ההדדית.

המפגשים האלו בנויים על נתינה, הציפייה היא שכל אחד ואחד יתרום ויעשיר את כולם במה שהוא מכיר ויודע היטב ובכך נוכל להגדיל את מעגל השותפים הפעילים.

כל מפגש בנוי עלינו ועל כל אחד מאתנו. אנחנו המעצבים, אנחנו נותנים את התוכן, מה שנבשל הוא מה שנאכל. כל אחד יכול להוסיף את התבלינים שלו, זה רק יכול להוסיף. אפשר להציע נושא, להוביל מפגש בתחום הבקיאות, ליזום או להציע מפגש עם גורם חיצוני, זה יכול להיות בבודדת וגם קבוצתי. אנחנו מוכנים לעזור לכל רעיון קטן לקרום עור וגידים.

ישנם גם ביקורים באתרים באזור, אתרים הגובים כסף בכניסה. אליהם אנחנו נכנסים מתוך הכרה בצורך של שיתופי פעולה וכדאיות כלכלית עתידית לאתר, בכך שהוא נחשף ליותר מדריכים.

המטרה נשארה כשהייתה בתחילה - מפגש חברתי סביב נושא והפריה הדדית תוך כדי הכרת הגליל המערבי, ביתנו, מזוויות שונות.

זה המקום לומר תודה גדולה לכל אלו שכבר נכנסו למעגל הפעיל. תודה לכל מי שנתן יד, הן בנוכחות והן בתוכן, להצלחת המפגשים הקודמים.

רעיונות ויוזמה יש. שיהיה לנו בהצלחה בשנה הבאה. להתראות בספטמבר.

נגה גדעון ורועי