מלחות וצמחי מלחה 1
צמחי מלחה בישראל יואב ויזל ומשה אגמי 1
מלחות וצמחי מלחה 2
צמחי מלחה בישראל יואב ויזל ומשה אגמי 2
מלחות וצמחי מלחה 3
צמחי מלחה בישראל יואב ויזל ומשה אגמי 3
מלחות בישראל
החברה להגנת הטבע ד"ר גיל בן נתן, מרכז מדע ים המלח והערבה


ערים חורגות


תוכנית מתאר של עכו וההתעלמות משכונה ערבית