בית הערבה - הפרחת השממה המלוחה
הפרחת השממה המלוחה
בית הערבה - מצגת-א
בית הערבה - מצגת-א
בית הערבה - מצגת-ב
בית הערבה - מצגת-ב
בית הערבה ומפעל המלח הצפוני ספור הפינוי
ספור הפינוי
הסיפור על בית הערבה - ולטר הירש
הסיפור על בית הערבה
לתת פנים לנופלים - הכתבה המקורית
לתת פנים לנופלים
בית הערבה - תיק תיעוד המועצה לשימור אתרים דצמבר 2019
תיק תיעוד המועצה לשימור אתרים


חוזרים לבית הערבה


בית במדבר - ארכיון המדינה


סרט בית הערבה בעברית