Up one level
DSCN8796
העמדה, אני מגלה שהחיתוך של הספק רחוק ממדויק
DSCN8801
סקיצה ובדיקת נוכחות
DSCN8802
ברגים

חיבורים ראשיים
5mm x 6cm

מדפים
5mm x 4cm

זוויות
4mm x 3.5cm
DSCN8803
מזל שאבא שם לב (שלחתי לו את התמונה הראשונה) שהם חתכו את הלייסטים נגד הסיבים
זה הסביר את העדינות שלהם הם נשברו מייד כשניסיתי לקדוח בהם
DSCN8804
הכנתי חדשים על השיש, בחוץ קור כלבים וגשם
DSCN8806
לייסיטים מתוצרת בית
DSCN8807
רק על הקווים
DSCN8810
משתמש בלוח המרכזי בשביל מידה ללוח הרוחב העליון
DSCN8811
מוברגים דרך חור קדוח אל לוחות הרוחב
DSCN8813
מחבר את תמיכת המדפים על לוח האמצע לפי לוחות הצד
DSCN8816
בדיקת מדפים
כמובן שצריך לשייף או לנסר את כולם
DSCN8817
אחרי בדיקת אלכסונים הברגתי את הזוויות
DSCN8822
הפסקת קינוח
זביונה עם תפוז באמצע הלילה
DSCN8830
שכבה ראשונה אחרי שיוף מעייף
DSCN8834
תוך כדי מצאתי בכלים של סבא סרגל בריטי מ1943
Rabone rule no.1375
המקלדת אגב מ84
DSCN8836
רגליים
DSCN8837
חיבור לקיר
DSCN8841
וכמובן ספרים
DSCN8843
DSCN8847
DSCN8850
כל כך קר בחוץ קרח על הסובארו
DSCN8851
קפצתי לפנות אשפה והמנוע המיס חלק מהקרח. למעלה עקבות מיים חמים ששפחתי על השימשה

Jalbum 8.3